Włazy żeliwne

W ofercie hurtowni znajdują się włazy kanałowe w klasach obciążenia :A15, B125,C250,D400, włazy żeliwne z żeliwa szarego (szare) oraz włazy z żeliwa sferoidalnego (sfero), włazy tworzywowe, jak również włazy typu wałcz.
Dostępne są wpusty mostowe oraz wpusty uliczne (kraty) wykonane z żeliwa szarego i sferoidalnego, w klasach obciążenia C250 i D400, z kołnierzem pełnym (jezdniowe) , kołnierzem ¾ (przykrawężnikowe) i bezkołnierzowe. Oferowane włazy występują w opcji z zawiasem (krata uchylna), ryglem lub zatrzaskiem. Posiadamy również skrzynki uliczne wykonane z PEHD i żeliwne do zasuw, nawiertek i hydrantów .